Aeroklub Josefa Františka Prostějov

Zřejmě prvním letadlem těžším vzduchu v Prostějově byl v roce 1910 Blériot ing. Jana Kašpara, bohužel zde nebyla provedena pro nepřízeň počasí letová ukázka, která se měla uskutečnit na vojenské louce a letoun bylpouze vystaven v Sokolovně.Rozvoj civilního letectví ve 20. letech minulého století upoutával pozornost široké veřejnosti. V Prostějově, kde od 16. září 1925 působilo Vojenské letecké učiliště, byl zájem o létání o to větší. Obyvatelé Prostějova měli možnost téměř denně pozorovat nad svými hlavami první krůčky budoucích leteckých es a mnozí chtěli zažívat to co pro žáky a instruktory učiliště bylo denním chlebem. A tak zde v roce 1926 byla založena místní skupina Masarykovy letecké ligy jejímž předsedou byl zvolen ing. Bukáček.Pro praktickou činnost však chybělo civilní letiště a především technika.Teprve s nástupem bezmotorového létání se otevřela dostupná cesta pro sportovní létání veřejnosti. Na pátek 7. prosince 1934 byla do restaurace pana Tesaře (od roku 1935 hotel „Avion“) svolána ustavující schůze Plachtového odboru Masarykovy letecké ligy. Do funkce předsedy byl za přítomnosti 35 členů zvolen škpt. ing. Josef Suk. Teoretický kurs pro nové adepty probíhal od ledna vždy v úterý a čtvrtek v Kollárově škole. Jako letiště byla vybrána tzv. vojenská louka za továrnou Kolínská cikorka vlevo od silnice z Prostějova na Kralice. Létat se mohlo však pouze o víkendu, jelikož zde v týdnu probíhal pěší a jezdecký výcvik místních vojenských posádek. První doložený vzlet (pomocí gumového lana tzv. gumostartu) z tohoto letiště provedl 27. dubna 1935 svob. A. Valčík na školním kluzáku Zögling č. 2 příznačně pojmenovaném „Ozembóch“. Tento kluzák, zakoupen v Olomouci, byl vyroben v tamních leteckých dílnách. Další piloti toho dne byli A. Matějka, J. Mílek a R. Hübner, provedli 9 startů v celkovém trvání 1 min. a 1 vteřina. 12. května byl na vojenské louce zahájen první praktický kurs I-„A“, sešlo se 17 žáků pod vedením instruktora svob.A. Valčíka. Dalším větroněm prostějovských plachtařů se stal Přerov-I-6 „Haná“, který na zakázku vyrobil v Kelči u Přerova stolářský mistr K. Vinklar a plachtař J. Švébiš, zálet provedl opět na vojenské louce R. Hübner 21. července 1935 (7 gumostartů, 2 min. 44 vteřin). 11. srpna se rozběhl kurz II-„A“ za přítomnosti 12-ti žáků, jejichž instruktorem se stal R. Hübner. Jelikož rovina tohoto letiště neumožňovala delší lety, byl výcvik přemístěn na vojenské letiště, kde se na terénní vlně u Žešova daly dosáhnouti 20-ti vteřinové lety potřebné pro zkoušku A. Aby se kluzák nemusel po každém provozu rozdělávat, bylo zde domluveno i hangárování. Zde také proběhl 15. září plachtový letecký den, na kterém převzalo prvních 11 žákůodznaky A. Bohužel během této významné události došlo při předvádění „Hané“ k havárii, kdy A. Valčík při prudkém dosednutí probořil sedadlo.
V září se letecký park rozšířil o další školní kluzák Zögling č. 10 „Sokol“ vyrobený v Kelči. Pro delší lety byl v okolí Prostějova hledán příhodný terén,jako nejlepší vybrali plachtaři svah u Dětkovic, na kterém 15. prosince provedl první lety R. Hübner s „Hanou“ a shledal tento svah vhodným pro plnění podmínek B. V roce 1935 bylo cvičeno 53 žáků ve dvou kurzech,14 z nich (Čapka, Frimmel, Heger, Kment, Mílek, Buřt, Nedbal, Plachý,Wasservogel, Jančík, Strouhal, Koukal, Sedláček a Bouda) složilo zkoušku A. Nalétali při 1 443 startech 5 h 25 min. a 14 vteřin z toho 730 letů přes
10 vteřin. R. Hübner složil zkoušku B v Přerově a C v Žilině. Na zimu byla letecká technika uložena v továrně Vydrukov.Na jaře 1936 byla na svahu u Dětkovic postavena dřevěná bouda pro jeden kluzák. Pro výkonné létání byl v Kelči objednán za 13 800 Kč nový větroň Rhönadler konstruktéra ing. Hanse Jacobse. 2. července 1936 byl tento větroň zalétán R. Hübnerem na vojenském letišti, pilot provedl tři gumostarty a jeden aerovlek za Aerem A-25 – první zaznamenaný aerovlek v Prostějově. Ve dnech 6.–18. července jsou na Straníku u Žiliny pořádányIII. plachtařské závody. Prostějov reprezentuje R. Hübner s Rhönadlerem–1 „Prostějov“ ve spojeném družstvu s plachtařem Schleisem z MLL Louny.Po třetím letu, kdy Hübner dosáhl neoficiálního dálkového rekordu 28 km,byl větroň po přistání v terénu obrácen a poškozen poryvem blížící se bouřky. (úryvek z publikace "Historie Aeroklubu J.F. Prostějov" vydaná v roce 2009)

Stěhování IL -14  do Bubovic

© 2022 Aeroklub Josefa Františka Prostějov, PhDr.Bc.Libor Šebestík, All Rights Reserved. Designed By WarpTheme