Udělení vyznamenání Josefu Františkovi

Ve Vladislavském sále Pražského hradu ve středu večer vyvrcholily oslavy 97. výročí (rok 2015) založení samostatného Československa. Prezident Miloš Zeman na úvod svého proslovu řekl, že se hodlá spíše než situaci v zemi věnovat osobnostem vyznamenaných. Rozdělil je na dvě skupiny, na lidi statečné a lidi práce.

Nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva prezident propůjčil četaři Josefu Františkovi. Patřil k nejúspěšnějším stíhačům bojujícím v Bitvě o Británii, do své smrti 8. října 1940 sestřelil 17 letadel nacistického Německa. Je druhým nejúspěšnějším československým pilotem působícím v řadách RAF za Karlem Kuttelwachserem. Je též čtvrtým nejúspěšnějším stíhačem Bitvy o Británii.

Vladislav Hall of Prague Castle on Wednesday evening culminated with the celebration 97th (year 2015) anniversary  of independent Czechoslovakia. President Milos Zeman at the outset of his speech, said he plans rather than the situation in the country to pay the awarded personalities. He divided them into two groups, those brave people and working people.

The highest honor, the Order of the White Lion president bestowed Sergeant Josef František. He was one of the most successful fighters fighting in the Battle of Britain, his death on October 8, 1940 he shot down 17 aircraft Nazi Germany. It is the second most successful Czechoslovak pilot operating in the RAF for Karl Kuttelwachserem. It is also the fourth most successful fighter of the Battle of Britain.

Další informace

© 2022 Aeroklub Josefa Františka Prostějov, PhDr.Bc.Libor Šebestík, All Rights Reserved. Designed By WarpTheme