Historie-foto

sgn.Josef František

Patřil k nejúspěšnějším stíhačům bojujícím v Bitvě o Británii, do své smrti 8. října 1940 sestřelil 17 letadel nacistického Německa. Je druhým nejúspěšnějším československým pilotem působícím v řadách RAF za Karlem Kuttelwachserem. Je též čtvrtým nejúspěšnějším stíhačem Bitvy o Británii.

Druhá (stejně jako všechny ostatní) světová válka jistě byla významnou historickou událostí. Je nesporné, že znamenala prudký vzestup v oblasti technologií, ale také umožnila projevit to špatné, co se v lidech dá najít.

Byla také příležitostí pro ty, kteří byli ochotni nasadit svůj život za životy budoucích generací. Mezi tyto se zařadil také Josef FRANTIŠEK, kterému lze určitě přisoudit titul "císař vzduchu".

Narodil se 7. října 1914 v "kótě" (rozuměj v koutě - rohu, což vzniklo od uspořádání budov), v rodině truhláře a karosáře (podle některých zdrojů byl kolářem) Josefa Františka a jeho ženy Alžběty. V letech 1934 - 1936 absolvoval leteckou školu v Prostějově poté, co se po vyučení zámečníkem dobrovolně přihlásil do letectva. Druhá světová válka znamenala pro Josefa Františka období útěku, exilu a boje proti nacistickému Německu.Odplul lodí Kastelholm. Byla to loď, kterou odplouvali češi do Francie.

Dne 13.6.1939 opustil Československou republiku a zamířil do Polska uvádí se datum odchodu 20. května 1939. Zde byl nějaký čas ve sběrném táboře v Malých Bronowicích. Posléze, místo odjezdu lodí (pravděpodobně švédská "Castelholm", jinde se uvádí polská "Sobieski", někteří naši piloti údajně odjížděli na dánské "Kastelholm" - jde zřejmě o zkomolení) do Francie zvolil službu v polském letectvu, kterému se upsal navždy. Podrobněji popisuje situaci při odjezdu např. 6), kde je uveden právě dánský Kastelholm a je zmíněno setkání Leopolda Šroma a Josefa Františka.

Začal jako instruktor na základně v Deblinu, kde zažil i drtivý nálet Luftwafe 2.9.1939. Dále působil na letišti Gora Pulawska, kde zachránil před zajetím Zdeňka Škarvadu poté, co neohroženě přistál vedle jeho letounu, kterému došlo palivo. Osudy Josefa Františka a jeho přátel ve válečném Polsku jsou natolik bohaté, že je vhodné sáhnout po nějaké specializované literatuře.

Postupující německá armáda přiměla piloty z Františkovy jednotky odletět do Rumunska. Stalo se tak 22.9.1939. Následující cesta vedla přes Bejrůt až do francouzského Marseille, kam přibyl se svými kolegy 20.10.1939. Zde působil nadále u polského letectva na základnách Lyon-Bron a Clermont-Ferrand. Z několika důvodů, kde mezi hlavní asi patří jeho působení pod přezdívkou kvůli ochraně rodiny(stejně jako většina dalších), není ujasněna jeho činnost ve Francii a přesné počty jeho sestřelů a výsledků bojů. 18.6.1940 odplouvá po pádu Francie do anglického přístavu Falmouth. Odtud se přesunul k 303. polské stíhací peruti, kde se stal esem. Létal na stroji Hurricane Mk.I.

V průběhu 28 dní se mu podařilo sestřelit 17 nepřátelských letounů a jeden pravděpodobně. Část svých sestřelů dosáhl při svých častých "úletech" od sestavy, z čehož mu také plynuly problémy, až byl prohlášen za hosta u 303. perutě, čímž měl prakticky schváleny své výlety. Britové začali jeho způsob boje nazývat osamělý vlk. Oslnivá kariéra rodáka z Otaslavic náhle skončila 8.10.1940, když jeho Hurricane Mk.I R 4175 (RF-R) havaroval v Cuddington Way v Ewellu, v hrabství Surrey. Příčiny nehody zatím nejsou uspokojivě vysvětleny, některé prameny uvádějí nezvládnutou exhibici před domem jeho dívky, jiné naprostou únavu a vyčerpanost.

Zdroj : www.ambros.cz

© 2022 Aeroklub Josefa Františka Prostějov, PhDr.Bc.Libor Šebestík, All Rights Reserved. Designed By WarpTheme