Praktický výcvik

Pilot větroně / kluzáku – SPL – Oblíbená forma bezmotorového létání, která má v Česku dlouhou tradici, a to zejména díky populárnímu letadlu Blaník, které se vyrábělo v továrně Let Kunovice. Jak již bylo zmíněno, jedná se o létání v bezmotorovém letadle, které musí být vytaženo do vzduchu na laně za jiným letadlem, nebo vypištěno navijákem. Následně pilot hledá teplé vzestupné vzdušné proudy(termiku) a užívá si let. Podmínkou pro získání průkazu je zvládnutí teorie, zpravidla v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Dále odlétání nejméně 6 hodin jako pilot kluzáků (s instruktorem) včetně 2 hodin samostatné letové doby, během které žák provede nejméně 20 vzletů a přistání. Pokud chceme létat s dalšími osobami na palubě, je potřeba odlétat nejméně 25 hodin samostatné letové doby a mít odlétáno 5 hodin samostatné letové doby na použitém typu letadla. Pilotní průkazy na kluzáky spadají pod Úřad civilního letectví. Pilotem kluzáku se můžete stát za cenu kolem 30.000,- Kč. Uvedené lety jsou minimální a platí spíše pro piloty, kteří již výcvik absolvovali v minulosti, nelétali několik let a znovu začali létat. Pro žáka leteckého výcviku, který začíná od nuly je počet letů a hodin několikanásobný a výcvik může trvat dva roky i více podle jeho schopností.Začít létat mohou zájemci již od 14 let věku, po uhrazení vstupních poplatků a ostatních náležitostí.Součástí výcviku je nutnot získání průkazu zkouškou pro radiotelefonisty letadlových stanic na  ČTÚ. Po dosažení 15 let je možné žáka přezkoušet na samostatný let.

Létání na kluzáku Vám přinese dosud nepoznané zážitky, a to i těm, kteří již někdy létali. Absolutní volnost pohybu a tichý let ve stoupavých proudech společně s dravými ptáky je zážitek pro každého, stejně jako cenová dostupnost tohoto výcviku. Cenová relace od 30 000,-Kč (v závislosti na vašich schopnostech) je v současné době nejlevnější možností získání pilotního oprávnění. Doba výcviku je závislá na vhodném počasí a Vaší aktivitě. Za ideálních podmínek je výcvik možné odlétat přibližně za 6 měsíců, průměrná doba podle dlouhodobých zkušeností je asi 1 až 2 rok v sezóně. V případě intenzivního výcviku lze k prvnímu samostatnému letu dospět do cca za 5 dměsíců od zahájení výcviku. Vše záleží na Vás a dohodě s instruktory.

Průběh výcviku se řídí osnovou našeho aeroklubu, schválenou ÚCL, která udává pořadí, počet vypuštění (startů) a hodin v jednotlivých úlohách. Tato osnova stanoví minimální počty letů. Přechod k vyšším a náročnějším úlohám určuje Váš instruktor podle Vašich schopností. Někomu tato minimální osnova stačí, jiný ji prolétá na 1000 %, záleží na věku a individuálních schopnostech, které se projeví až po několika startech.

První část se samozřejmě létá na dvoumístných kluzácích s instruktorem. Zahrnuje seznamovací let, přímé lety, mírné a ostré zatáčky, pády, skluzy, lety po okruhu, opravy vadných přistání a řešení mimořádných situací, vývrtky. Následuje přezkoušení a první samostatný let. Po zopakování předchozích nabytých zkušeností doplněných prvním navigačním letem je frekventant výcviku připraven k maturitě - pilotním zkouškám. Tu provádíte s examinátorem Aeroklubu České Republiky po úspěšném složení testů z teoretických předmětů školených během zimní přípravy. Po úspěšném složení teoretické i praktické části se z Vás stává Pilot kluzáků.

V případě zájmu o další výcvik je možné zahájit výcvik na motorovém kluzáku (TMG) nebo motorovém letadle (PPL).

 

© 2022 Aeroklub Josefa Františka Prostějov, PhDr.Bc.Libor Šebestík, All Rights Reserved. Designed By WarpTheme