Teoretické školení

Aeroklub Josefa Františka provádí výcvik na  kluzácích dle osnovy pro výcvik jak univerzální nebo aerovlekové. Praktickému výcviku předchází teoretické školení. Po jeho absolvování lze teprve zahájit výcvik.

Na začátku projdete školením teorie, které probíhá většinou během zimních měsíců. Je však možné začít prakticky kdykoliv samostudiem s individuálním termínem zkoušek. Tímto získáte teoretické základy pro praktické létání v předmětech letecká navigace, přístroje, meteorologie, konstrukce letadel, aerodynamika, mechanika letu, letecké předpisy, provoz letadel. Po provedení tzv. pozemních příprav - teorie techniky pilotáže, muže začít praktický výcvik. V jednotlivých předmětech budete školeni odborníky v daném oboru, které nám naše letecká škola v nemalé míře poskytuje. Rozsah minimální náplně, který není nikterak nezvládnutelný, je schválen ÚCL, ale podle Vašich schopností a zájmu můžeme rozšířit rozsah přednášené látky.

Přestože se jedná o intenzivní kurz, tak se nemusíte obávat, že budete o znalosti ochuzeni. Výuka probíhá v rozsahu 50 hodin s lektorem v učebně a dalších 50 hodin samostudia. Délka kurzu je 8 týdnů a probíhá vždy v sobotu (od 09:00).Ihned po absolvování teoretického kurzu můžete zahájit praktický letecký výcvik! 

Součástí teoretického školení je i příprava na zkoušky radioperatérů letadlových stanic.

 

© 2022 Aeroklub Josefa Františka Prostějov, PhDr.Bc.Libor Šebestík, All Rights Reserved. Designed By WarpTheme